Przypominamy, że uczniowie młodociani

  • Przypominamy, że uczniowie młodociani, którzy nie mają ukończonych 15 lat a chcą zawrzeć umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy – muszą otrzymać pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli   ul. Żeromskiego 3a
    98-220 Zduńska Wola
    tel. +48 43 823 36 34 e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl
    www.pppzdwola
    .pl