KONTAKT

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli

ul. Złotnickiego 21, 98-220 Zduńska Wola

tel./fax (43) 823-33-92 e-mail: cech.zdw@wp.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Kierownik Biura – mgr Bogumiła Mocna

Boguuusia