SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
120.000 12 % minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120.000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
1.000.000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej)

Dla PIT za 2022 rok (rozliczana w 2023 roku) – kwota zmniejszająca jest stała i wyniesie 3600 zł Szczegółowe informacje poniżej lub w poradniku kwoty wolnej i podatku za 2022 r.

Podatek i ile zarobisz „na rękę” wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń / płac 2022 – zgodnym z zmianami nowy ład z lipca 2022, zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT, jeżeli prowadzisz działalność sprawdź w kalkulatorze Polski Ład – wysokość podatku i zaliczek liczonych wg skali podatkowej.

Podatek hipotetyczny – skala 2022

W przypadku wyliczenia hipotetycznego podatku za cały rok 2022 (w celu porównania go z nowymi zasadami i nową skalą podatkową) – obowiązuje poniższa tabela wyliczenia podatku.

Jeśli przy użyciu tej skali podatkowej podatek byłby niższy niż przy tabeli nr 1 (powyżej), to podatnik ma prawo do rozliczenia się według tej skali. Ustalając swoje zobowiązanie i wypełniając deklarację PIT podatnik wylicza podatek na zasadach z tabeli nr 1, a różnica w podatku hipotetycznym zostaje mu zwrócona z urzędu skarbowego.

Podatek hipotetyczny obliczają wyłącznie podatnicy osiągający przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z
pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

Hipotetyczny podatek 2022 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
85 528 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
1.000.000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej)

Podstawą obliczenia podatku w obu przypadkach (którą należy porównać z kwotami z powyższej tabeli) jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu (a nie od podatku). Jednak przy liczeniu podatku hipotetycznego należy uwzględnić kwotę ulgi dla klasy średniej. W przypadku skali podatkowej 2022 dla podatku należnego (tabela nr 1) nie uwzględnia się tej ulgi.