ZARZĄD CECHU

Kadencja na lata: 2021 – 2025

ZARZĄD CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI: 

 • STARSZY CECHU -P. Mieczysław Pluskota
 • PODSTARSZY CECHU – P. Józef Wrzesiński
 • PODSTARSZY CECHU – P. Mirosław Jaworski
 • SEKRETARZ – P. Mirosława Pałatyńska
 • SKARBNIK – P. Sabina Rosińska
 • CZŁONEK ZARZĄDU – P. Paweł Kulda
 • CZŁONEK ZARZĄDU – P. Mieczysław Olejnik

DELEGACI IZBY:

 • P. Mieczysław Pluskota
 • P. Józef Wrzesiński
 • P. Mirosław Jaworski

KOMISJA REWIZYJNA:

 • PRZEWODNICZĄCY – P. Grzegorz Sapiejka
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – P. Agnieszka Kucharska
 • SEKRETARZ – P. Mirosław Kożusznik

SĄD CECHOWY:

 • PRZEWODNICZĄCY – P. Robert Heblewski
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – P. Tomasz Grenda
 • CZŁONEK SĄDU – P. Paweł Ładziak