Stolarz

 Zakład stolarski „ANPA”
Grzegorz Endler
ul. Opiesińska 30 A
98-220 Zduńska Wola
tel. 607-969-626 
 
 P.P.H.U.  „MEBEKO”
Roman Kłysiński
ul. Opiesińska 30 H
98-220 Zduńska Wola
tel. 603-751-653
 
„PRODOM” P.H.U.P.  
Jacek Szewczyk
ul. Opiesińska 30 F
98-220 Zduńska Wola
tel. 697-033-402