Koszty uzyskania przychodu

Koszty – pracownik miejscowy 2024

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
Miesięczny roczny – dla całego 2024 roku
Jedna umowa 250 zł Nie mogą przekroczyć 3000 zł
Wiele umów 4500 zł
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Koszty 2024 – pracownik zamiejscowy*

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
Miesięczny roczny – dla całego 2024 roku
Jedna umowa 300 zł  3600 zł
Wiele umów 5400 zł*
*pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Powyższe koszty uzyskania przychodów za 2024 rok mogą być w trakcie roku modyfikowane. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego położenia miejsca zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, płatnik oblicza zaliczki, stosując podwyższone koszty uzyskania przychodów. Bez złożenia oświadczenia pracownikowi pobierane będą podstawowe koszty ryczałtowe (pierwsza tabela), natomiast nadal będzie miał prawo do kosztów podwyższonych jeśli wykaże je w rocznej deklaracji PIT.