WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

NAUKA ZAWODU  – Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz POZASZKOLNI – KURSOWI

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych

od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

PRACA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Rok nauki

Podstawa wymiaru

BRUTTO

Rodzaj ubezpieczenia Składki na ubezpieczenie społeczne
Płatnik Ubezpieczony

I rok

 8%

603,23 zł

DO WYPŁATY:

518,21 ZŁ

emerytalne 58,88 58,88
rentowe 39,21 9,05
chorobowe 14,78
wypadkowe (1,67%) 10,07
składka zdrowotna 2,31

II rok 

 9%

678,63 

DO WYPŁATY:

572,23 ZŁ

emerytalne 66,23 66,23
rentowe 44,11 10,18
chorobowe 16,63
wypadkowe (1,67%) 11,33
składka zdrowotna 13,36

III rok

10%

754,04 zł

DO WYPŁATY:

626,26 ZŁ

Emerytalne 73,59 73,59
rentowe 49,01 11,31
chorobowe 18,47
wypadkowe (1,67%) 12,59
składka zdrowotna 24,41

PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej

 PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy

7%

527,83 zł

DO WYPŁATY:

455,46 ZŁ

emerytalne 51,52 51,52
rentowe 34,31 7,92
chorobowe 12,93
wypadkowe (1,67%) 8,81
składka zdrowotna

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników młodocianych

od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

PRACA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Rok nauki

Podstawa wymiaru

BRUTTO

Rodzaj ubezpieczenia Składki na ubezpieczenie społeczne
Płatnik Ubezpieczony

I rok

 8%

603,23 zł

 

DO WYPŁATY:

520,52 ZŁ

emerytalne 58,88 58,88
rentowe 39,21 9,05
chorobowe 14,78
wypadkowe (1,67%) 10,07
składka zdrowotna 0,00

II rok 

 9%

678,63 

 

DO WYPŁATY:

580,73 ZŁ

emerytalne 66,23 66,23
rentowe 44,11 10,18
chorobowe 16,63
wypadkowe (1,67%) 11,33
składka zdrowotna 4,86

III rok

10%

754,04 zł

 

DO WYPŁATY:

634,76 ZŁ

Emerytalne 73,59 73,59
rentowe 49,01 11,31
chorobowe 18,47
wypadkowe (1,67%) 12,59
składka zdrowotna 15,91

PRZYUCZENIE DO ZAWODU – Uczniowie, którzy NIE ukończyli Szkoły Podstawowej

 PRZYUCZENIE do wykonywania określonej pracy

7%

527,83 zł

 

DO WYPŁATY:

455,46 ZŁ

emerytalne 51,52 51,52
rentowe 34,31 7,92
chorobowe 12,93
wypadkowe (1,67%) 8,81
składka zdrowotna

Podstawa prawna:

§ 19 i § 20  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło – 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).