Konkurs „Wiedza o Rzemiośle” – II etap

W dniu 15 grudnia, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli odbył się II etap konkursu Wiedza o Rzemiośle (przeznaczony dla trzech najlepszych uczniów z pierwszego etapu). Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie, jak również zachęcenie uczniów do wyboru branżowej szkoły zawodowej. Dla laureatów konkursu wręczone zostały atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca (o łącznej wartości 4500 zł). Dla pozostałych uczestników konkursu (zarówno z pierwszego jak i drugiego etapu) wręczone zostały nagrody pocieszenia o łącznej wartości 5000 zł). Konkurs sfinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Zwycięzcy konkursu:

  • 1 miejsce zajęła Julia Bruzik
  • 2 miejsce zajęła Adam Miller
  • 3 miejsce zajął Gabriel Ptaszyński

Konkurs „Wiedza o Rzemiośle” – I etap

W dniach 5 – 9 grudnia br. w trzech szkołach z okolic działania naszego Cechu odbył się 1 etap konkursu Wiedza o Rzemiośle. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie i zachęcenie uczniów do wyboru branżowej szkoły zawodowej. Konkurs przeprowadzony został za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej umożliwiającej rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział oraz nauczycielom za koordynację na poziomie szkoły. Łącznie, ze wszystkich szkół w pierwszym etapie konkursu wzięło udział 50 uczniów, z których po 3 osoby z każdej szkoły zostały zaproszone na II etap konkursu. Poniżej zamieszacmy zdjęcia z konkursu:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zduńskiej Woli

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli