AKTUALNOŚĆI

 • INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH od 18-19 kwietnia 2019 r.  – BIURO CECHU BĘDZIE NIECZYNNE. 

kartka wielkanocna

 • Radosnych i pogodnych

 • Świąt Wielkanocnych

 • oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych

  życzy

  Zarząd oraz Kierownik Biura

  Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli

 

 • Przypominamy o składaniu dokumentów do refundacji za okres: XII 2018 r. – II 2019 r.

 • Przypominamy, że uczniowie młodociani, którzy nie mają ukończonych 15 lat a chcą zawrzeć umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy – muszą otrzymać pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli                                              

  ul. Żeromskiego 3a
  98-220 Zduńska Wola
  tel. +48 43 823 36 34

  e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl
  www.pppzdwola
  .pl

 • Przypominamy pracodawcom, którzy podpisali nowe umowy o pracę w celu nauki zawodu, że zgodnie z art. 16 ust. 6b ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) są zobowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go w celu przygotowania zawodowego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian”.    

  Reasumując: w ciągu 14 dni należy zgłaszać do Urzędu Miasta lub Gminy (ze względu na adres zamieszkania ucznia) wszystkie nowo zawarte umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia oraz należy zgłaszać ich rozwiązania.

 

 • Specjalna oferta dla rzemiosła – zmiana sprzedawcy energii elektrycznej  ENERGY MATCH – tel. 226-230-330 (w godz. 9.00 – 17.00)

 

Ta strona używa plików cookie więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są mają na celu umożliwić jak najlepszy dostęp do strony, oraz ulepszyć jej funkcjonowanie.

Zamknij