Skala podatkowa

SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2019 r.:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad do
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

* Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodów.

  • Dla PIT za 2018 rok (rozliczana w 2019 roku ) – kwota zmniejszająca waha się od 1440 zł przez 556,02 zł do 0 zł – w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku (dochodu podatnika).

Kwota wolna od podatku PIT za 2018 – rozliczenia PIT w 2019 roku

Wynagrodzenia za 2018 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa, korzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Wyższa jest również w 2018 r. kwota zmniejszająca podatek. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2019 roku!

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 8.000 zł 18% minus 1.440 zł** 8.000 zł
8.001 – 13.000 zł 18% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001- 85.528 zł 18% minus 556,02 zł** 3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

*Kwota 556,02 zł, 1440 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).