Skala podatkowa

SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2020 r.:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

* Kwota zmniejszająca podatek w 2020 roku będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodów.

  • Dla PIT za 2019 rok (rozliczana w 2020 roku ) – kwota zmniejszająca waha się od 1360 zł przez 525,12 zł do 0 zł – w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku (dochodu podatnika).

Kwota wolna od podatku PIT za 2019 – rozliczenia PIT w 2020 roku

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna:  art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)