WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

 

Wynagrodzenie brutto uczniów

 

Wynagrodzenie

Obowiązuje od … do …

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

170,22 zł 212,78 zł 255,34 zł

01.12.2017 – 28.02.2018

168,83 zł 211,03 zł 253,24 zł 01.09.2017 – 30.11.2017

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”

Ta strona używa plików cookie więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są mają na celu umożliwić jak najlepszy dostęp do strony, oraz ulepszyć jej funkcjonowanie.

Zamknij