O NAS

Cech Rzemiosł Różnych jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz sądów.


CELAMI CECHU SĄ:
Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;

Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;

Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;

Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;

Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

Ta strona używa plików cookie więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są mają na celu umożliwić jak najlepszy dostęp do strony, oraz ulepszyć jej funkcjonowanie.

Zamknij